Værdi

Værdiansættelse

Hvordan værdisætter man et livsværk?

Hos Faqtum tager vi det med værdi meget alvorligt. Det vi siger skal holde i den virkelige verden. Du er ikke tjent med en rådgiver, der ikke kender, eller ikke tør fortælle dig, værdien af din virksomhed. Det letteste er at sætte en virksomhed til salg - kunsten er at få den solgt.

Vi skriver ikke romantiske noveller. Men vi tror på lykkelige slutsedler og nye kræfter som start kapital.

Hvis man har ‘levet’ sin virksomhed, frem til den skal sælges er der efter vores overbevisning kun én nettofølelse, som giver overskud. Når de menneskelige brutto-omkostninger af livsværket er opgjort – skal det være det hele værd. Gerne med to streger under.

Det regnestykke betragter vi som den bløde bundlinje. Den værdi er at blive værdsat. Hos Faqtum M&A handler vi med livsværker.

Læs nedenfor om principperne ved vurdering af virksomheder. Vi har siden 2008 vurderet mere end 1000 danske virksomheder.

Kontakt os

Substans

At forstå din virksomhed er også at forstå værdien af virksomhedens aktiver. Lige fra mursten og maskiner til brand, kunder, medarbejdere og markedsposition.

Indtjening

Køber fokuserer på fremtidig værdiskabelse, analyserer økonomi og regnskaber for at skitsere fremtiden. Vi udarbejder en forretningsplan og gennemfører dybdegående analyser af virksomhedens fremtidige indtjening samt vurderer sandsynligheden for realisering baseret på markedsposition, eksterne forhold og risici.

Erfaring

Verdens bedste virksomhed med verdens største potentiale er intet værd hvis ingen vil købe den. Vores erfaring sikrer dig at vurderingen også holder i den virkelige verden.

Vil du vide mere?

Dit første møde med Faqtum M&A er nok lidt anderledes, end du forventer. Vi lytter mere end vi taler, det er sjældent du fanger os med et slips og vi tager os ikke betalt for at høre om din virksomhed.

Loading ...